Ty te moesz mie wasn wizytwk...
 
tutaj powinno być logo...
   
Poznań   
e-mail:    
www:    

 
MATEMATYKA - MATURA
KAżDY POZIOM! (studenci, liceum, technikum, gimnazjum, szkoła podstawowa)

Zapraszam serdecznie na korepetycje z matematyki.

/prace kontrolne, egzaminy, kartkówki, sprawdziany, etc./

Jestem magistrem matematyki - czynnym zawodowo nauczycielem.


  • MATURA - intensywny kurs przygotowujący
    (zajecia indywidualne albo w grupach 2,3 osobowych) program zgodny z wymaganiami Centralnej Komisji Egzminacyjnej;
  • przygotowanie do egzaminów, sprawdzianów, zaliczeń;
  • gimnazjaliści - testy kompetencji;
  • szkoła podstawowa - egzamin po szkole podstawowej


STUDENCI :


- analiza matematyczna: ciągi, granice, szeregi, pochodne funkcji jednej zmiennej, pochodne funkcji wielu zmiennych, różniczki, ekstrema funkcji, całki (całki oznaczone, całki nieoznaczone, całki niewłaściwe, całki wielokrotne, całki krzywoliniowe, całki powierzchniowe)
- algebra: wektory , macierze (wyznaczniki, macierze odwrotne, przekształcenia elementarne), rozwiązywanie układów równań (metoda wyznaczników, metoda przekształceń elementarnych), opis analityczny (płaszczyzny, proste);

- rachunek prawdopodobieństwa;
- równania różniczkowe;
- inne (zadzwoń, zapytaj - wszystkiego nie sposób opisać w tym miejscu).
kom. 0-697-475-037